×
  • İş Zekası

    İş zekası faaliyet alanı, istatistiki inceleme, veri görselleştirme, veri madenciliği, süreç madenciliği, karmaşık olayların analizi, performans yönetimi, zamanlar, mekanlar, görevler, kişiler arası kıyaslama, gelecek tahmini, senaryo oluşturma, mevcut durumun analizi gibi işlerdir.

  • İşletme Analitiği

    İşletme analitiği, işletmenin işine ait iç ve dış verin okunabilirliği ve anlamlandırılması teknikleri bütünüdür. Verilerin görselleştirilmesi ve analizi işidir. İşletme analitiği, “tanımlayıcı analitik” ve “tahmin analitiği” olarak iki temel başlıkta ele alınmaktadır.

  • Değer Zinciri Yönetimi

    Değer zinciri , müşterilere sunulan mal ve hizmetlere değer katan faaliyetler dizisi, kuruma her yönden artı değer katan ve bir birinin ardı sıra gelen faaliyetler zinciridir. İş zekası ve işletme analitiği, değer zincirine dahil faaliyetlerin daha etkin ve verimli olmasını ve zincirin farklı faaliyetleri arasındaki ilişkilerin daha etkin yürütülmesini sağlar.

BLOG Tümü

Algoritma nedir?
Algoritma nedir? Algoritma, bir işin nasıl yapılacağını tarif eden adımlar kümes...
Analitiğin Üç Ayağı
Analitiğin üç ayağı vardır: Görselleştirme, istatistiki modelleme ve makine öğre...
Analitik Mesleği Önemlidir
Veri analizi ve istatistiksel analiz bu gün dahil olmak üzere yazılım ve algorit...
Bilgi Teknolojileri Neleri Değiştirdi?
Son birkaç yılda hem mevcut bilgi teknolojisi (BT) uygulamalarının sayısında hem...
Gerekirlik Analitiği
Optimal bir olması gerekirlik analitiği için insan unsurunu kaybetmemek gerekir....