×

BLOG

Algoritma nedir?
Algoritma nedir? Algoritma, bir işin nasıl yapılacağını tarif eden adımlar kümesidir. Günlük hayatımızın büyük kısmında, farkında olmadan da olsa algoritmalar ile karşı karşıya geliriz.
Analitiğin Üç Ayağı
Analitiğin üç ayağı vardır: Görselleştirme, istatistiki modelleme ve makine öğrenimi. Görselleştirme, tanımlayıcı analitik için en uygun olanıdır.
Analitik Mesleği Önemlidir
Veri analizi ve istatistiksel analiz bu gün dahil olmak üzere yazılım ve algoritma geliştirmeyle birlikte geleceğin en kritik mesleği olacak.
Bilgi Teknolojileri Neleri Değiştirdi?
Son birkaç yılda hem mevcut bilgi teknolojisi (BT) uygulamalarının sayısında hem de bunların işletmeler tarafından kullanımında katlanarak artma görülmektedir. Bu eğilim, çeşitli uygulamaların çoğalması ve kullanılabilirliğinin genişlemesi, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilere ulaşımın kolaylaşması ve hızla azalan depolama maliyetleri,
Gerekirlik Analitiği
Optimal bir olması gerekirlik analitiği için insan unsurunu kaybetmemek gerekir. Analitiğin tanımlayıcı ve tahmine dayalı olarak başarılı bir şekilde yapıldığı pek çok örnek olsa da kimi zaman veri işleme sistemlerinden üretilen tanımlayıcı ya da tahmin analitiğinin sonuçları tatmin edici bulunmayabilir.
İşletme Analitiği Modelleri Ve Kullanılan Programlar
İşletme analitiği modelleri, istatistiksel yöntemleri, makine öğrenmesi ve veri madenciliği, yapay zeka, finans, nakit akımları, yatırım getirisi ve Monte Carlo Simulasyonu gibi genel modelleri içerir.
Kestirimci Analitik
Tanımlayıcı analitikten daha gelişmiş bir analiz türü olan tahmine dayalı (kestirimci) analitikte, verilerin istatistiki fotoğrafını aşarak bunlar üzerinden bilgi üretmek esastır. Bu analitikte, geçmiş iş verileri incelenir,
Keşif Analitiği
Keşif analitiği, yeni ürün ve hizmetlerin tanımlanmasında (örneğin, ilaç keşfi) derin bilginin kullanılmasıdır. Yeni ilaç keşfi alanında, bilgisayar simülasyonlarının kullanımı veya&eğer analizleri keşif analitiğinin örnekleridir.
Risk Yönetiminde Küçük İşletmelere Özgü Bazı Özellikler
Risk yönetimi işletme yönetiminin önemli bir parçasıdır (veya öyle olmalıdır). Risk yönetiminde küçük işletmelere özgü bazı özellikler bulunur.
Tanımlayıcı Analitik
Tanımlayıcı analitik, işletme analitiğinde en yaygın olarak kullanılan türdür. Nispeten uygulaması kolaydır. Doğru sınıflandırılmış ve listelenmiş verilerin açıklamasını sağlar.
Tanımlayıcı Analitik (Devam)
Tanımlayıcı analitik, en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan analiz türüdür. En temel analiz türü olarak, "olduğu gibi" açıklama sağlar ve basittir. Diğer modellerle karşılaştırıldığında, tanımlayıcı analizler veriye daha bağımlıdır.