×

Risk Yönetiminde Küçük İşletmelere Özgü Bazı Özellikler


Risk yönetimi işletme yönetiminin önemli bir parçasıdır (veya öyle olmalıdır). Risk yönetiminde küçük işletmelere özgü bazı özellikler bulunur.
- Büyük işletmelere kıyasla faaliyet alanları daha dar olduğundan faaliyet riskleri küçüktür.
- Mülklerinin bileşimi, büyük işletmelerin varlıklarına kıyasla küçük olduğundan mülkiyet riskleri düşüktür.
- Karşılaştıkları risk sayısı düşüktür, dolayısıyla öngörülebilirliği daha basit ve ucuzdur.
- Büyüklerin üretim ve teknolojilerine kıyasla daha basit süreçlere sahiptirler. Bu da üretim ve teknoloji risklerinin ortaya çıkma olasılığı ve derecesini nispeten daha düşük kılmaktadır.
- Pazarları daha küçük ve daha bölgeseldir. Bu durum pazar hakkında daha kesin bilgi edinmelerini kolaylaştırır. Böylece pazar risklerini yönetebilmeleri daha kolaydır.
- Küçük işletmeler yeni teknolojilerin, buluşların tanıtılmasıyla ilgili işlerde daha hareketli ve esnektir. Bu durum, finansal ve teknolojik risklerini azaltır.

Dr. Öğr.Grv. Ali İhsan Özgür Çilingir