×

Kestirimci Analitik


Tanımlayıcı analitikten daha gelişmiş bir analiz türü olan tahmine dayalı (kestirimci) analitikte, verilerin istatistiki fotoğrafını aşarak bunlar üzerinden bilgi üretmek esastır. Bu analitikte, geçmiş iş verileri incelenir, verilerdeki ilişkiler veya kalıplar algılanır ve bilinçli bir tahminde bulunmak için bu unsurlar kullanılır. Örneğin, bir finans yöneticisi çeşitli yatırımcı grupların farklı finansal ürün ve fiyatlandırma tekliflerine verdiği yanıtları tahmin edebilir. Tahmine dayalı analitik, istatistiksel modelleme, veri madenciliği ve diğer gelişmiş teknikler sayesinde, büyük hacimlerdeki gizli  ilişkileri veya kalıpları tanımlayabilir. Eğilimleri algılamak veya davranışı tahmin etmek için verileri anlamlı kümeler halinde gruplandırır veya segmentlere ayırır.

Dr. Öğr.Grv. Ali İhsan Özgür Çilingir