×

Keşif Analitiği


Keşif analitiği, yeni  ürün ve hizmetlerin tanımlanmasında (örneğin, ilaç keşfi) derin bilginin kullanılmasıdır. Yeni ilaç keşfi alanında, bilgisayar simülasyonlarının kullanımı veya&eğer analizleri keşif analitiğinin örnekleridir. Daha önceki paylaşımlarda açıkladığım üç tür analitikte (tanımlayıcı, tahmine dayalı-kestirimci, olması gerekirci) ve keşif analitiğinde kullanılan araçlar ve modeller farklı olsa da, çoğu uygulama genellikle dördünü de içerir. Bunları daha sonra tartışacağım.

Dr. Öğr.Grv. Ali İhsan Özgür Çilingir