×

İşletme Analitiği Modelleri Ve Kullanılan Programlar

İşletme analitiği modelleri, istatistiksel yöntemleri, makine öğrenmesi ve veri madenciliği, yapay zeka, finans, nakit akımları, yatırım getirisi ve Monte Carlo Simulasyonu gibi genel modelleri içerir. İşletme analiğinde anahtar, “veriye dayalı” olmaktır. Yöntemler, görselleştirme, sayısal çıktılar vb. araçları arasında iş zekası analitik araçlarını (örneğin, STATA, Tableau, Tibco Spotfire, Qliksense, Alteryx, Excel vb.) ve programlama dillerini (örneğin, Python, R, MATLAB) kullanır. İşletme analitiği, karar vericilerin paydaşlar (müşteriler, tedarikçiler vb.) hakkında daha iyi içgörü elde etmelerine ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur.

Dört tür analitik model vardır:
1-   Keşif ve bilgelik analitiği: Yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı analizleri içerir.
2-   Öngörü analitiği: Optimizasyon (mevcut koşullarda en iyisi nedir?), belirsizlik altında karar verme, etki analizi gibi hizmetleri içerir.
3-   Tahmin analitiği: Talep, maliyet, fiyat seviyesi, karlılık gibi hususların tahmini ve çeşitli simülasyonları içerir.
4-   Tanımlayıcı analitik: Temel problem/problemlerin tespiti, neyin kaç adet, ne sıklıkta, nerede olduğunun belirlenmesi, risklerin tanımlanması, verilerin bilgi haline dönüştürülmesi gibi hususları içerir

Dr. Öğr.Grv. Ali İhsan Özgür Çilingir