×

İŞ ZEKASI

İş zekası,  iş verilerinin analizi ve yönetimi için kullanılan strateji ve teknolojilerin tümünü içeren genel bir kavramdır. 

İş zekası faaliyet alanı, istatistiki inceleme, veri görselleştirme, veri madenciliği, süreç madenciliği, karmaşık olayların analizi, performans yönetimi, zamanlar, mekanlar, görevler, kişiler arası kıyaslama, gelecek tahmini, senaryo oluşturma, mevcut durumun analizi gibi işlerdir. 

İş zekası teknolojileri, büyük miktarlarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri işleyebilir. Tüm iş zekası uygulamaları verilerin kolay yorumlanması amacını taşır. Bu yolla yeni iş fırsatlarını belirlenir, etkili iş stratejileri uygulanır, pazar avantajı oluşturulur. 

İş zekası, çok çeşitli iş kararlarını desteklemek için kullanılabilir. Ürün konumlandırma veya fiyatlandırma bunların ilk akla gelenidir. Stratejik kararların önceliklerini, hedeflerini ve yönünü içerir. 

İş zekası, şirketin içinden ve dış çevresinden elde edilen verileri birleştirir. Veriler birleştirildiğinde, dış ve iç veriler "zeka" oluşturan tam bir resim sağlayabilir. İş zekası, hesap makinesine değil insan zekasına benzer.