×

Gerekirlik Analitiği


Optimal bir olması gerekirlik analitiği için insan unsurunu kaybetmemek gerekir. Analitiğin tanımlayıcı ve tahmine dayalı olarak başarılı bir şekilde yapıldığı pek çok örnek olsa da kimi zaman veri işleme sistemlerinden üretilen tanımlayıcı ya da tahmin analitiğinin sonuçları tatmin edici bulunmayabilir. Bu durumda ister istemez insan unsuru devreye girmelidir. İnsan bazen karar alırken bilgisinin yanında deneyimlerine de dayanır. Tecrübeli ve zamanında doğru kararlar almış olduğuna güvenilen yöneticilerin doğru olduğuna inandıkları normlar vardır. Belirsizlik ve risk ortamlarında finans, pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve diğer alanlarda nasıl hareket etmenin daha doğru olduğuna ilişkin bir duruş noktası geliştirmişlerdir. Analitik, katı veri bilimi ve soğuk istatistikten ibaret değildir orada insan unsuru da vardır. Makine zekası insan unsurunun yerine geçmez, insanın optimal sonuca ulaşabilmesi için ona yardımcı konumdadır.

Dr. Öğr.Grv. Ali İhsan Özgür Çilingir