×

Bilgi Teknolojileri Neleri Değiştirdi?

Son birkaç yılda hem mevcut bilgi teknolojisi (BT) uygulamalarının sayısında hem de bunların işletmeler tarafından kullanımında katlanarak artma görülmektedir. Bu eğilim, çeşitli uygulamaların çoğalması ve kullanılabilirliğinin genişlemesi, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilere ulaşımın kolaylaşması ve hızla azalan depolama maliyetleri, BT aracılığıyla gelişen iş dönüşümünde yükselen eğilim ve elbette teşvik eden ve hatta zorunlu kılan yasa ve yönetmelikler gibi çeşitli gelişmelerle desteklenmektedir.

Buna paralel olarak, veri toplama, veri tabanları, web uygulamaları, kurumsal kaynak planlaması (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM) vb. uygulamaların oldukça yaygın hale gelmesi de iteleyici etkendir.
İstatistiksel modellerin kullanımı, veri madenciliği ve makine öğrenimi ve yapay zeka gibi analitiğin bazı yönleri on yıllardır mevcut olsa da, Yönetim, kontrol ve karar vermeye entegre olmaları daha yenidir ve yenilikçi olarak uygulama alanlarına girmektedir.
İlerleyen paylaşımlarımda hem bu gelişmelerden hem de DT Denetim A.Ş. ailesi olarak geliştiricisi olduğumuz AKILLI ANALİTİK uygulamasından bahsedeceğim. 

Dr. Öğr.Grv. Ali İhsan Özgür Çilingir