×

Analitiğin Üç Ayağı


Analitiğin üç ayağı vardır: Görselleştirme, istatistiki modelleme ve makine öğrenimi.
Görselleştirme, tanımlayıcı analitik için en  uygun olanıdır. Görselleştirme, değişkenler, boyutlar, korelasyonlar, içgörüler vb. içerir ve bilimsel faaliyet olarak kabul edilir.  Resim bazen milyonlarca kelimeye  değer.
İstatistiksel modelleme, matematiksel modellemeyi ve veri bilimini içerir. Örneğin, regresyon iki veya çok değişken arasındaki  ilişkiyi keşfetmek için kullanılır. Regresyon analizi yapmadan önce bağımsız değişken, bağımlı değişken arasında ilişki varsayarız. Bu alanda çok sayıda istatistiksel model bulunmaktadır  ve tahmine dayalı analitik için çok uygundur.
Makine öğrenimi, matematiksel modellemenin verilere uygulanmasıdır. Makine öğrenimi, koşullu ve olasılıklı işlemler ağında hareket eder. Üç adımı vardır: verilerin eğitimi, doğrulanması ve sınanması. Makine öğrenimi, metin, ses ve video verilerinin analitiği için çok uygundur.

Dr. Öğr.Grv. Ali İhsan Özgür Çilingir